Mapa strony


Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie Sp. z o.o.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pgkimkrotoszyn.pl, tel. 62 725 57 41 lub poprzez formularz kontaktowy.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  • Realizacja usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków, komunikacja z klientem, przekazywanie zobowiązań, windykacja.

Okres przechowywania informacji –  5 lat po zakończeniu współpracy,
Odbiorcy danych – wykonawcy prac, firmy, którym powierzono dane w drodze umowy, poczta, Policja, sądy.
Dane przetwarzane  są na podstawie  umowy  Art. 6 pkt 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Prawo cofnięcia zgody nie występuję w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy.

  • Realizacja usług związanych z gospodarką mieszkaniową, komunikacją z klientem, zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowych zasobów gminy Krotoszyn i  wspólnot mieszkaniowych, utrzymywanie czystości w obrębie budynków, przekazywanie zobowiązań, windykacja.

Okres przechowywania informacji –  5 lat po zakończeniu współpracy,
Odbiorcy danych – wykonawcy prac, firmy, którym powierzono dane w drodze umowy, poczta, Policja, sądy, Urząd Miejski, wspólnoty mieszkaniowe.
Dane przetwarzane  są na podstawie  umowy  Art. 6 pkt 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Prawo cofnięcia zgody nie występuję w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy

  • Realizacja usług związanych z oczyszczaniem miasta oraz prowadzeniem domu pogrzebowego, komunikacja z klientem, przekazywanie zobowiązań, windykacja.

Okres przechowywania informacji –  5 lat po zakończeniu współpracy,
Odbiorcy danych – wykonawcy prac, firmy, którym powierzono dane w drodze umowy, ZUS.
Dane przetwarzane  są na podstawie  umowy  Art. 6 pkt 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Prawo cofnięcia zgody nie występuję w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy.

  • Realizacja usług związanych z obsługą wodno-kanalizacyjną, komunikacja z klientem, przekazywanie zobowiązań, windykacja.

Okres przechowywania informacji –  5 lat po zakończeniu współpracy,
Odbiorcy danych – wykonawcy prac, firmy, którym powierzono dane w drodze umowy, ZUS.
Dane przetwarzane  są na podstawie  umowy  Art. 6 pkt 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Prawo cofnięcia zgody nie występuję w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy

  • Prowadzenie rekrutacji do pracy, komunikacja z klientem.

Okres przechowywania informacji –  3 miesiące lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcy danych – nie dotyczy.
Dane przetwarzane  są na podstawie  zgody  Art. 6 pkt 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

Posiadają Państwo prawa wycofania zgody.

  • Kontakt elektroniczny za pomocą formularza na stronie internetowej i poczty elektronicznej.

Okres przechowywania informacji –  do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Posiadają Państwo prawa wycofania zgody.
Odbiorcy danych – firmy, którym powierzono dane na podstawie umowy.
Dane przetwarzane  są na podstawie  zgody  Art. 6 pkt 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  •  Zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług realizowanych na obiektach i samochodach służbowych.

Okres przechowywania informacji –  30 dni w przypadku monitoringu obiektów i 3 lata w przypadku monitorowania pojazdów.

Odbiorcy danych – firmy, którym powierzono dane na podstawie umowy, policja.

Dane przetwarzane  są na podstawie  umowy  Art. 6 pkt 1 lit. b i prawnie uzasadnionych interesów  Art. 6 pkt 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informuje, że właściciel danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych, przenoszenia danych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie dotyczy.

Administrator Danych Osobowych