Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie

W poniedziałek tj. dnia 2 grudnia 2019r. została podpisana umowa z firmą: OZEnergia Spółka z o.o. z Zielonej Góry w związku z inwestycją: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie”.


Inwestycja jest dofinansowywana w wysokości ok. 1.770.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Realizacja zamierzenia budowlanego związana jest z montażem paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na przepompowniach wody Jasne Pole i Biadki, stacji uzdatniania wody w Zdunach oraz oczyszczalni ścieków w Krotoszynie.Planowany termin zakończenia robót budowlanych wyznaczony został na koniec maja 2020r.

 

foto2