Pozyskanie środków zewnętrznych PROW i POIiŚ 2014- 2020

W dniu 26 stycznia br. W siedzibie Spółki przy ul. Rawickiej,  została podpisana umowa z konsorcjum firm HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k oraz firmy P.T.H.U HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina, na przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Chwaliszewie

 


prow kolor

pois  kolor

W wydarzeniu tym brali udział Prezes Marcin Jamry, członek Zarządu Sławomir Panfil , Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Łukasz Kalinowski oraz kierownik Działu Technicznego Józef Pawlik. Wykonawcę  reprezentowała Pani Prezes Maria Pluta. Z ramienia Właściciela Zakładu  brała udział Pani Joanna Król – Trąbka – zastępca Burmistrza. Celem planowanej do realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy Krotoszyn poprzez przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. Modernizacja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udzielonemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020  z podrozdziału „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Kwota dofinansowania jaką udało się pozyskać to 1 869 760 zł.  W ramach tego samego zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Lutogniewie przy ul. Łąkowej. Celem jest dostarczenie do posesji wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków. Całkowity koszt tej inwestycji szacowany jest na ponad 3 500 000 złotych.

Kolejnym dużym sukcesem Spółki jest uzyskanie  dofinansowania ze środków Unijnych  z POIiŚ 2014-2020  w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 2 797 488,88 zł. Kwota ta została przyzna na budowę instalacji do przetwarzania osadu w Oczyszczalni Ścieków w Krotoszynie oraz budowę sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej  w ulicy Wiewiórowskiego oraz w ulicy Klemczaka w Krotoszynie.  Koszt tej inwestycji szacowany jest na kwotę ponad pięciu i pół miliona złotych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej chcąc jak najlepiej wykonać to zadanie postanowiło ubiegać się  o wsparcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Staramy się o uzyskać pożyczkę  w wysokości 1 500 000 zł na bardzo niskim oprocentowaniu. Po wykonania tej inwestycji również możemy liczyć na umorzenie od 10 do 30 %  kwoty zaciągniętego zobowiązania – zaznacza Marcin Jamry Prezes PGKiM.