Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krotoszyn PROW 2014-2020

 001

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  Krotoszyn Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krotoszyn”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Zakres rzeczowy inwestycji: ETAP I

ETAP II

Korzyści: Zadanie obejmuje uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poza wyznaczonym obszarem aglomeracji. Zaplanowane prace związane są z:

Celem inwestycji budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutogniew ul.Łąkowa w gminie Krotoszyn jest dostarczenie do posesji wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych ścieków. Planowane zamierzenie inwestycyjne wpłynie na poprawę jakości produkowanej wody poprzez zastosowanie nowych urządzeń o wyższych parametrach technicznych oraz pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwaliszew. Planowane koszty operacji:

Koszty całkowite [zł] Koszty kwalifikowane [zł]
Koszty inwestycyjne 3 515 103,23 2 857 807,50
Koszty ogólne 99 237,91 80 681,23
Koszt realizacji operacji (suma) 3 614 341,14 2 938 488,73

Koszty kwalifikowalne etapów operacji [w zł]

Koszty kwalifikowalne I etapu operacji 193 003,83
Koszty kwalifikowalne II etapu operacji 2 745 484,90
Koszty kwalifikowalne (suma) 2 938 488,73

Poziom pomocy (% kosztów kwalifikowalnych): 63,63% Wnioskowana kwota pomocy [w zł]

Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji 122 808
Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji 1 746 952
Wnioskowana kwota pomocy (suma) 1 869 760

 


16 listopada 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane zadnia 2 938 488,73zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 869 760zł.


20 czerwca 2017 r. W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, w obecności Burmistrza Krotoszyna Pana Franciszka Marszałka podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W uroczystości uczestniczyli:

 


Listopad 2017r. W siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdań inwestycyjnych pn.: Etap I operacji: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutogniew ul. Łąkowa w gminie Krotoszyn; Etap II operacji: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Chwaliszew. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie wybrane w wyniku przetargu konsorcjum firm w składzie: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” (63-400) Ostrów Wielkopolski, ul. Ledóchowskiego 193/1. Partner konsorcjum: Andrzej Cichoradzki „INST-BUD-ROL EKO” (63-400) Ostrów Wielkopolski, ul. Wańkowicza 92/2.


Grudzień 2017r. W siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie podpisano umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych dla etapu I operacji: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutogniew ul. Łąkowa w gminie Krotoszyn. Wykonawcą zadania jest wybrana w wyniku przetargu firma EASYKOP Robert Wizner ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce.


Styczeń 2018r. W siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla etapu II operacji: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Chwaliszew. Wykonawcą zadania jest wybrane w wyniku przetargu konsorcjum firm w składzie: Lider konsorcjum: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k., 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139. Partner konsorcjum: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139.


Luty 2018r. W siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy dla etapu II operacji przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Chwaliszew. Wykonawca robót otrzymał dokumentację projektową wraz z dziennikiem budowy.


Luty 2018r. W związku z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Chwaliszewie – etap II operacji, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zapewnia, że roboty budowlane nie zakłócą pracy tymczasowej stacji uzdatniania wody oraz nie spowodują braku dostawy wody dla mieszkańców. W trakcie robót mogą pojawić się ewentualne chwilowe braki dostawy wody za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Marzec – lipiec 2018r. Stan realizacji prac na terenie stacji uzdatniania wody w Chwaliszewie – etap II.

192.168.11.2_01_20180309152000863_TIMING 192.168.11.2_01_20180315114000717_TIMING 192.168.11.2_01_20180321092000870_TIMING
192.168.11.2_01_20180321170000924_TIMING 192.168.11.2_01_20180407120000520_TIMING 192.168.11.2_01_20180503072000173_TIMING
 a  b  c

 


Maj 2018r. Wykonawca robót firma EASYKOP Robert Wizner rozpoczął realizację zadania dla etapu I operacji na podstawie uzyskanego w dn. 20.04.2018r. zgłoszenia budowy, do którego nie wniesiono sprzeciwu. W trakcie prowadzenia robót będą występować utrudnienia w ruchu w okolicy ul. Łąkowej w Lutogniewie. Mieszkańców i kierowców ulicy Łąkowej oraz ulic przyległych do niej prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności. Realizacja zadania w terminie maj – czerwiec 2018r.

Lutogniew ul. Łąkowa (29) Lutogniew ul. Łąkowa (16) Lutogniew ul. Łąkowa (21)
Lutogniew ul. Łąkowa (01) Lutogniew ul. Łąkowa (27) Lutogniew ul. Łąkowa (26)
Lutogniew ul. Łąkowa (03) Lutogniew ul. Łąkowa (22) Lutogniew ul. Łąkowa (36)
Lutogniew ul. Łąkowa (35) Lutogniew ul. Łąkowa (06) Lutogniew ul. Łąkowa (13)
Lutogniew ul. Łąkowa (08) Lutogniew ul. Łąkowa (12) Lutogniew ul. Łąkowa (09)

 


Czerwiec 2018r. PGKiM Sp. z o.o. zawiadomiło tut. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy dla etapu I operacji budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Lutogniewie. W miesiącu czerwcu 2018r. roboty budowlane zostały zakończone. W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o średnicy Ø125mm PEHD o łącznej długości ok. 153m, przyłącza wodociągowe o średnicy Ø32mm PEHD o łącznej długości ok. 11m, kanalizację sanitarną o średnicy Ø200mm PVC-U o łącznej długości ok. 203m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160mm PVC-U o łącznej długości ok. 8m, rurociąg tłoczny o średnicy Ø90mm PE o łącznej długości ok. 175m, budowa przepompowni ścieków – 1 kpl.. Prace budowlane trwały od maja do czerwca 2018r.

01 02 03
04 05 06
 07  08  09
10 11 12