Wydanie warunków o przyłączeniu do sieci

DOKUMENTY I DANE POTRZEBNE DO WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I(LUB) KANALIZACYJNEJ

1.BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY:


UWAGI:

 

2.POZOSTAŁE OBIEKTY BUDOWLANE (np. dom wielorodzinny, budynek handlowo-usługowy, stacja paliw, myjnia samochodowa):


UWAGI: