Zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków

DOKUMENTY I DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

I. PRZEPISANIE WODOMIERZA (wodomierz jest zainstalowany, nastąpiła tylko zmiana właściciela nieruchomości)

II. NIEUREGULOWANY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  (wodomierz jest zainstalowany, ale np. toczy się postępowanie spadkowe)

III. ZAWARCIE UMOWY DLA NOWEJ NIERUCHOMOŚCI (nieruchomość nie posiada wodomierza)

1.INDYWIDUALNY ODBIORCA:

W RAZIE DZIERŻAWIENIA NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALU WŁASNOŚCIOWEGO

2.ZAKŁADY, FIRMY, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ITP.:

IV. ZGŁOSZENIE MONTAŻU PODLICZNIKA DO USTALENIA ILOŚCI WODY NA CELE PODLEWANIA OGRÓDKA

V. UWAGI

Wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) wysłać pocztą lub złożyć w osobiście w siedzibie Spółki przy ul.Rawickiej 41