Zawarcie umowy na dzierżawę i/lub wynoszenie pojemnika do odpadów

DOKUMENTY I DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY NA DZIERŻAWĘ LUB WYSTAWIANIE POJEMNIKA NA ODPADY

1. INDYWIDUALNY ODBIORCA:

2. ZAKŁADY, FIRMY, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ITP.:

3. UWAGI:

Wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) wysłać pocztą lub złożyć w osobiście w siedzibie Spółki przy ul.Rawickiej 41