Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa powinny być kierowane do Sekretariatu Spółki mieszczącego się przy ul. Rawickiej 41 w Krotoszynie (II piętro). Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Spółki (w zakresie trzech zakładów) korespondencja kierowana jest do odpowiednich komórek, które zajmują się załatwieniem sprawy. Udzielenie odpowiedzi na pytanie skierowane w formie pisemnej odbywa się także w formie pisemnej z zachowaniem odpowiednich terminów. O sposobie załatwienia sprawy informowana jest osoba zainteresowana oraz w niektórych przypadkach inne osoby lub instytucje.