NR SPRAWY: 01/TT/1/19

Status: Zakończony

świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu wielkogabarytowego z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie

11.01.2019

Procedura udzielania zamówienia dla usług o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Oświadczenia

projekt umowy

zał do umowy RODO

Zmiana ogłoszenia

zestawienie ofert 1TT19

uniewaznienie 1TT