Zakłady


W ramach struktury PGKIM Krotoszyn istnieją trzy Zakłady obsługujące nasza gminę. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W obrębie każdego Zakładu działają poszczególne komórki organizacyjne. Zapraszamy do przeglądania struktury.

Zakłady